Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Publicerat: 14 oktober 2019 klockan 15.56

Partibidragsnämnden har i dag, den 14 oktober 2019, beslutat om totalt 14 999 660 kronor i statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2020.

Samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer har ansökt om stöd för år 2020 enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Partibidragsnämnden har idag beslutat om följande stöd för stödåret 2020. 

  • Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund: 2 965 250 kronor
  • Moderaterna: 2 385 050 kronor
  • Sverigedemokraternas kvinnoförbund: 2 230 330 kronor
  • Centerkvinnorna: 1 630 790 kronor
  • Vänsterpartiet: 1 572 770 kronor
  • Kristdemokratiska kvinnoförbundet: 1 456 730 kronor
  • Liberala kvinnor: 1 418 050 kronor
  • Miljöpartiet de Gröna: 1 340 690 kronor

Totalt: 14 999 660 kronor

Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordf.) samt justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare Rebecca Heinemann, telefon: 0702-25 25 39, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00