Pressmeddelande

Riksdagsstyrelsen har tillsatt en utredning om översyn av vissa frågor som gäller riksdagsledamöters ersättningar

Publicerat: 25 september 2019 klockan 15.40

Riksdagsstyrelsen beslutade den 25 september om en översyn av vissa frågor som gäller riksdagsledamöters rätt till ersättning. En särskild utredare, justitierådet Erik Nymansson, har utsetts att genomföra översynen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2020.

Riksdagsledamöternas ekonomiska villkor regleras i lagen om ersättning till riksdagens ledamöter och en tillämpningsföreskrift. Reglerna har nu varit i kraft i drygt två och ett halvt år och det finns skäl att överväga om regelverket i vissa avseenden behöver förtydligas och kompletteras ytterligare. Det gäller bland annat regleringen av ledamöternas rätt till övernattningsboende och logiersättning, behovet av lagändringar till följd av Pensionsgruppens överenskommelse om en höjd pensionsålder och införandet av regler om återkrav och sanktioner.

– Riksdagen är hela Sveriges riksdag och ledamöter från hela landet ska ha goda möjligheter att kunna utföra sina uppdrag utifrån väljarnas förtroende. En utredning ska nu bland annat titta närmare på om reglerna kring ersättningar har rätt balans mellan att ge bra möjligheter för ledamöterna och samtidigt vara välavvägda och tydliga, säger talman och ordförande i riksdagsstyrelsen Andreas Norlén.

Sammanfattning av beslutet

En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av vissa frågor som gäller riksdagsledamöternas rätt till ersättning. I uppdraget ingår bland annat att överväga

  • behovet av författningsändringar till följd av Pensionsgruppens överenskommelse om en höjd pensionsålder
  • regleringen av ledamöternas rätt till traktamente, övernattningsboende och logiersättning
  • regleringen av medföljande resenärer och delade resor
  • införandet av regler om preskription av anspråk på resekostnadsersättning, traktamente och arvode
  • införandet av regler om återkrav och om sanktioner.

Bilaga

Direktiv för en utredning om en översyn av vissa frågor som rör riksdagsledamöternas ersättningar, öppnas i nytt fönster(pdf, 529 kB)

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65