Pressmeddelande

Till redaktionen: Starkt begränsat antal pressplatser vid riksmötets öppnande 8 september – ansökan krävs

Publicerat: 25 augusti 2020 klockan 13.18

Journalister och fotografer som vill arbeta i riksdagens lokaler vid riksmötets öppnande den 8 september måste ha riksdagens pressackreditering. Observera att i år måste den som önskar en fotoplats eller plats på pressläktaren ansöka om det i förväg. Antalet platser är mycket starkt begränsat. 

Tisdagen den 8 september klockan 14 startar ceremonin vid riksmötets öppnande. Ceremonin genomförs i kammaren, men inte i full skala på grund av coronapandemin. Färre ledamöter och mycket få inbjudna gäster är på plats. 

Ansökan om pressackreditering

Journalister och fotografer som vill arbeta i riksdagens lokaler vid riksmötets öppnande måste ha riksdagens pressackreditering. Ansök i god tid om du inte redan har en pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats. 

Pressackreditering 

Ansökan om fotoplats eller plats på pressläktaren

På grund av coronapandemin är antalet platser på pressläktaren och per fotoposition mycket starkt begränsat. Journalister/fotografer som önskar en sittplats på pressläktaren eller plats i en fotoposition måste ansöka om det i förväg. Vänligen notera att det inte är möjligt att tilldelas plats på mer än ett (1) ställe. 

Fotopositionerna finns dels vid Riksplan nedanför entrétrappan, dels i kammaren – se skiss, position 1 samt 7-10. 

Skiss över fotopositioner i kammaren 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden pågår från den 26 augusti klockan 8.00 till den 3 september klockan 17.00. Ansökningar tas emot via e-post till press200908@riksdagen.se. Ange om du önskar plats på pressläktaren eller plats i en fotoposition. Ange ditt namn och vilket massmedieföretag du arbetar för. 

Vänligen notera att ansökan inte innebär garanterad plats. Riksdagsförvaltningen lämnar besked till alla sökande via e-post senast den 7 september. 

Fördelning av platser

Platserna på pressläktaren fördelas mellan de sökande med riksdagens pressackreditering som har ansökt om sådan plats. Om antalet ansökningar som inkommit i rätt tid överstiger antalet till­gängliga platser fördelas platserna enligt följande principer: 

  • Max en (1) sökande per redaktion kan tilldelas plats.
  • Om det fortfarande finns fler ansökningar än tillgängliga platser prioriteras därefter ansökningar från sökande som arbetar för rikstäckande nyhetsmedier.
  • Återstår efter det fortfarande fler ansökningar än antal tillgängliga platser används tidpunkten för ansökan enligt principen först-till-kvarn. 

Platserna i fotopositionerna fördelas bland de sökande med riksdagens pressackreditering som ansökt om sådan plats. En sökande kan tilldelas plats i max en (1) fotoposition. Om antalet ansökningar som inkommit i rätt tid överstiger antalet till­gängliga platser fördelas platserna enligt följande principer. 

  • Max två sökande från samma redaktion kan tilldelas plats.
  • Om det fortfarande finns fler ansökningar än tillgängliga platser prioriteras därefter ansökningar från sökande som arbetar för bildbyråer eller rikstäckande nyhetsmedier.
  • Återstår efter det fortfarande fler ansökningar än antal tillgängliga platser används tidpunkten för ansökan enligt principen först-till-kvarn. 

Mer information

Den sedvanliga mottagningen för riksdagsledamöter och gäster i Sammanbindningsbanan är inställd. Det genomförs inte heller någon konsert i Konserthuset. 

För att undvika trängsel delas regeringsförklaringen inte ut på papper vid riksmötets öppnande. Istället hänvisas till regeringen.se där den publiceras som vanligt. 

Praktisk information om bland annat preliminära hålltider och klädkod finns på riksdagens webbplats. 

Information till media om riksmötets öppnande 2020 

På riksdagens webbplats finns också information om formerna för riksmötets öppnade och höstens riksdagsarbete. 

Pressmeddelande 20 augusti 2020: Pandemin påverkar formerna för riksmötets öppnande och riksdagsarbetet under hösten 

Evenemanget kommer att sändas via webb-tv. På riksdagens webbplats kan du ta del av allt som händer under dagen. 

Riksmötets öppnande 2020

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00