Pressmeddelande

Talmannen besöker Södermanlands län

Publicerat: 26 augusti 2020 klockan 14.36

Talman Andreas Norlén besöker Södermanlands län den 28 augusti. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Beatrice Ask. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen i huvudsak att ske genom digitala möten.

– Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och därför är det viktigt för mig och de vice talmännen att inom ramen för demokratijubileet besöka alla delar av landet. Det är också viktigt att det demokratiska samtalet hålls levande trots pandemin. Under besöket i Södermanlands län vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

8.30-9.30 Så ställer vi om verksamheten under en pandemi och utmaningar för demokratin – nu och framåt
Landshövdingen, talmannen och medarbetare på Länsstyrelsen
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

10.00-11.15 Digitalt besök på Nyköpings gymnasium
Landshövdingen, talmannen och medarbetare på Nyköpings gymnasium samt elever
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

12.45-13.45 Samtal om demokrati, pandemi och framtid
Landshövdingen, talmannen, museichefen, chefsjurist Eva Nilsson samt medarbetare och elever vid Mälardalens högskola
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

14.00-15.00 Hur har det politiska beslutsfattandet organiserats och påverkats av pandemin
Landshövdingen, talmannen, museichefen samt kommun- och regionledningar
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

15.15 Fotografering vid Sörmlands museum och tid för media 
På museet finns riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet.
Plats: Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin kommer höstens besök att anpassas efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information och anmälan

Staffan Lindberg, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 53 12, e-post staffan.lindberg@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 08-786 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se

Anmälan görs till Karin Eriksson, kommunikationsansvarig länsstyrelsen, telefon 010-223 42 05, e-post karin.eriksson@lansstyrelsen.se