Pressmeddelande

EU-politisk debatt i riksdagen den 20 januari

Publicerat: 2 december 2020 klockan 15.38

Talmannen har efter samråd med gruppledarna fattat beslut om att en EU-politisk debatt ska hållas i riksdagen den 20 januari. Den planerade EU-politiska partiledardebatten som skulle ägt rum den 18 november ställdes in med anledning av den förvärrade smittspridningen i Sverige.

EU-minister Hans Dahlgren inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Övriga partier väljer själva vem som ska delta i debatten.

– Det är viktigt att riksdagen fungerar även under coronapandemin och att partierna så snart som möjligt ges tillfälle att debattera aktuella EU-frågor. Vi har därför lagt in en EU-politisk debatt i början av nästa år, säger talman Andreas Norlén.

För mer information

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 072-209 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se