Pressmeddelande

Talmannen gör digitalt besök i Borås

Publicerat: 2 december 2020 klockan 13.17

Talman Andreas Norlén gör ett digitalt besök i Borås, Västra Götalands län, den 4 december. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Anders Danielsson. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen att ske genom digitala möten.

– Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och därför besöker vi alla delar av landet inom ramen för demokratijubileet. Det är också viktigt att det demokratiska samtalet hålls levande trots pandemin. Under det digitala besöket i Borås ser jag fram emot intressanta samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

Program

Media inbjuds att vara med digitalt under programpunkterna nedan. Anmäl intresse för deltagande i mötena och/eller intervju med talmannen till Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare.

08:35-09.35 Samtal med elever på Sven Eriksonsgymnasiet
Landshövding Anders Danielsson berättar om demokratins utmaningar i länet kopplat till pandemin. Talman Andreas Norlén pratar om riksdagens firande av demokratijubileet och om hur riksdagen har ställt om under pandemin samt svarar på elevernas frågor.

09:50- 10:20 Borås Tingsrätt – Rättsstaten och rättssäkerhet
Information och samtal om tingsrättens arbete under pandemin med Peter Broberg, Lagman, Domare och chef för tingsrätten.

10:20-10:50 Fria tankars hem – Folkbildningens betydelse för demokratin
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad fyller 100 år 2020 – den första studiecirkeln hette Fria tankars hem. Information och samtal bland annat om språkträning, samhällsinformation och folkbildningspedagogiken.

11:00-11:40 Högskolan i Borås - I demokratins tjänst: Käll-tillit och delaktighet
Samtal mellan talman Andreas Norlén och rektor Mats Tinnsten, presentation av forskning kopplad till informationssökning och internet, information om studentkårens arbete och utmaningar samt möjlighet för studenterna att ställa frågor till talmannen.

11:40-12:10 Högskolan i Borås –I demokratins tjänst: Polisprogrammet
Presentation av polisutbildningen och samtal mellan talmannen, studenter och lärare.

12:10-12:30 Reflektion över dagen
Talman Andreas Norlén reflekterar över dagen tillsammans med landshövding Anders Danielsson och kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information

Ebba Engelken, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 53 03, e-post ebba.engelken@riksdagen.se
Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 072-209 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se
Anita Nilsson, pressansvarig Länsstyrelsen Västra Götaland, telefon 0736-60 51 18, e-post anita.nilsson@lansstyrelsen.se