Pressmeddelande

Utredning om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Publicerat: 21 februari 2020 klockan 13.46

Riksdagsstyrelsen har den 19 februari beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över Riksdagens ombudsmän (JO). Översynen ska behandla olika frågor som rör bl.a. JO:s konstitutionella ställning, uppdrag, verksamhet och organisation.


En parlamentariskt sammansatt kommitté ska sammankallas. Riksdagsstyrelsen har också beslutat om direktiv för utredningen samt att den ska ledas av Carl Gustav Fernlund, f.d. domaren i EU-domstolen, med uppdrag att genomföra utredningsuppdraget.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.


Direktiv för en parlamentarisk utredning om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) (pdf, 115 kB)

För mer information

Charlotta Berglund, verksjurist, telefon: 08-786 50 70, e-post charlotta.berglund@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, pressekreterare, telefon: 08-786 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se