Pressmeddelande

Talmannen besöker Stockholms län

Publicerat: 21 januari 2020 klockan 15.11

Talman Andreas Norlén besöker Stockholms län den 24–25 januari. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

– Riksdagen firar hela Sveriges demokrati, ett angeläget ämne. Under besöket i Stockholms län vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

Fredag 24 januari

9.20–10.20 Föreläsning och diskussion med elever på Tumba gymnasium.
Plats: Tumbascenen (aulan), Utbildningsvägen 2, Tumba

12.00–13.30 Seminarium och panelsamtal på Södertörns Högskola om demokratins utmaningar utifrån frågor om tillit och tillhörighet.
Plats: Alfred Nobels allé 7, Huddinge, Lokal: MA468

Talmannen håller ett inledande anförande och Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, leder sedan panelsamtal. Deltagare: Håkan Blomqvist, docent i historia, Marja Lemne, lektor i offentlig förvaltning, Gunnar Nygren, professor i journalistik

14.30–16.00 Seminarium på Länsstyrelsen om hot och hat mot förtroendevalda.
Plats: Regeringsgatan 66, Stockholm

Lördag 25 januari

10.20–10.30 Talmannen talar om demokratijubileet på Folkets Husby. Även träff och diskussion med några av medlemsföreningarna som arbetar för demokrati inom Folkets Husbys verksamhetsområde.
Plats: Edvard Griegsgången 16, Kista

13.00–14.00 Talmannen inviger utställningen "Fira Demokratin!" samt paneldiskussion om förhållandet mellan konst och demokrati.
Plats: "&Art", Bragegatan 11 Märsta

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott.

Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information