Pressmeddelande

Andre vice talmannen besöker Kalmar län

Publicerat: 8 januari 2020 klockan 16.14

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve besöker Kalmar län den 10–11 januari. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med länsstyrelsen i Kalmar.

– Riksdagen firar hela Sveriges demokrati, ett angeläget ämne. Under besöket i Kalmar och Oskarshamn vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

10 januari, Kalmar

10.00 Besök Stagneliusskolan åk 3 samhällsprogrammet
Fredriksskansgatan 5

Föreläsning, frågestund och diskussion med elever i aulan.

13.00 Besök Linnéuniversitetet
Universitetsplatsen 1

Kort rundvisning i hus Radix och besök på Fojo (Fortbildning för journalister). Presentation av forskningen vid Institutionen för medier och journalistik (IMJ).

Därefter en rundabordsdiskussion kl 14.00:
1. Hat och hot mot journalister - dagsläge och framtida förhoppningar
2. Lokaltidningsdöden. Vad behöver göras?
3. Framtidens Public Service – förutsättningar och möjligheter?

Andre vice talmannen inleder med en redogörelse för hur frågorna har behandlats i riksdagen.

Deltar gör Lotta Johnsson Fornarve, Magnus Danielson, prefekt IMJ, Kersti Forsgren, chef Fojo, Jesper Ericson, kanalchef SR P4 Kalmar, Louise Haag, agendachef SR P4 Kalmar, Anders Enström, chefredaktör Barometern-OT, Christoffer Nielsen, chefredaktör Västervikstidningen.

15.40 Besök Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51

11 januari, Oskarshamn

10.00 Besök Oskarshamns kommuns verksamhet Kalejdo
Lilla torget 2E

En mötesplats och verksamhet för utrikesfödda kvinnor med fördjupad samhällsinformation och träning i att använda svenska språket.

13.00 Invigning av utställningen Fira demokratin, Kulturhuset, Oskarshamn
Hantverksgatan 18–20

Invigningsceremoni med invigningstal av andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott.

Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information