Pressmeddelande

Talmannen besöker Jönköping

Publicerat: 8 januari 2020 klockan 14.17

Talman Andreas Norlén besöker Jönköpings län den 10 januari. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Helena Jonsson.

– Riksdagen firar hela Sveriges demokrati, ett angeläget ämne. Under besöket i Jönköping vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

10.00-11.15 Invigning av utställningen Fira Demokratin på Länsmuseet

Dag Hammarskjölds plats 2

Talmannen håller ett öppningsanförande. Därefter pressträff.

11.30-13.00 Per Brahegymnasiet

Residensgatan 7

Talmannen håller föreläsning i aulan samt frågestund, därefter lunch med elever från skolan.

15.45-16.45 Underground Råslätt

Skolgatan 24

Ungdomsverksamhetens ledarskapsprogram presenteras, samverkansformer mellan civilsamhälle och myndigheter, samt arbetet med att ge ungdomar i utanförskapsområden en röst. Därefter gemensam diskussion.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott.
Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information