Pressmeddelande

Finansutskottet utvärderar Riksbankens penningpolitik 2015-2020

Publicerat: 12 juni 2020 klockan 10.00

Finansutskottet har utsett Nellie Liang och Patrick Honohan till utvärderare av den svenska penningpolitiken under 2015‒2020. Utvärderingen presenteras senast i början av 2022.

Utvärderarna ska bland annat analysera effekterna av den negativa räntan och Riksbankens köp av tillgångar för att få upp den svenska inflationen mot inflationsmålet på 2 procent.

Om utvärderarna

Nellie Liang är doktor i ekonomi och Senior Fellow vid Brookings Institution. Hon har tidigare bland annat varit chef för den amerikanska centralbankens (Fed) avdelning för finansiell stabilitet.

Patrick Honohan är professor emeritus vid Trinity College i Dublin och non resident fellow vid Peterson Institute for International Economics. Han var chef för Central Bank of Ireland och medlem av Europeiska centralbankens (ECB) beslutande styrelse 2009‒2015.

Fjärde utvärderingen

Finansutskottets externa utvärderingar av penningpolitiken är ett komplement till utskottets egna årliga utvärderingar av penningpolitiken och utskottets öppna utfrågningar med riksbankschefen och de vice riksbankscheferna.

Den nu aktuella externa utvärderingen är finansutskottets fjärde. Den senaste utvärderingen, för 2010‒2015, genomfördes av den tidigare chefen för Bank of England Mervyn King och professor Marvin Goodfriend. Tidigare har professorerna Frederic Mishkin, Francesco Giavazzi, Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet utvärderat den svenska penningpolitiken på uppdrag av finansutskottet. 

För mer information

Dokument

Direktiv för utvärderingen av penningpolitiken 2015–2020(pdf, 120 kB)

Riksdagsförvaltningens presstjänst , 08-786 62 00