Pressmeddelande

KU återupptar sin granskning av regeringen

Publicerat: 2 juni 2020 klockan 17.28

Konstitutionsutskottet har i dag beslutat att granskningen av regeringen ska återupptas i höst. Beslut om utfrågningar fattas efter riksmötets öppnande den 8 september.

Konstitutionsutskottet beslutade den 24 mars att tills vidare och med anledning av coronaviruset bordlägga vårens granskning av regeringen. Vid tisdagens sammanträde beslutade utskottet att granskningsarbetet ska återupptas. Utskottet fastställde en preliminär plan med tider för det återupptagna granskningsarbetet. Beslut om utfrågningar fattas enligt planen efter riksmötets öppnande den 8 september.

Mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72

Tidigare beslut om bordläggning

Pressmeddelande 24 mars 2020: KU skjuter fram sin granskning av regeringen

 

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00