Pressmeddelande

Beslut om lön för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Publicerat: 26 juni 2020 klockan 12.48

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn har beslutat om höjd lön för riksrevisorn. Nämnden har även beslutat om lön för den riksrevisonsdirektör som tillträder den 1 september 2020. 

Helena Lindberg är sedan den 1 april 2020 riksrevisor efter beslut av riksdagen. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn har nu beslutat att månadslönen för Helena Lindberg ska vara 165 000 kronor från den 1 april 2020. 

Riksdagen valde den 13 maj 2020 Claudia Gardberg Morner till den nya befattningen riksrevisionsdirektör. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn har nu beslutat att månadslönen för Claudia Gardberg Morner ska vara 130 000 kronor. Månadslönen gäller från att hon tillträder som riksrevisionsdirektör den 1 september 2020. 

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för justitieombudsmännen och riksrevisorn. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektören Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet. 

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, telefon 070-398 75 92, e-post lindstroma89@gmail.com

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00