Pressmeddelande

KU föreslår en riksrevisionsdirektör

Publicerat: 5 maj 2020 klockan 14.30

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen väljer Claudia Gardberg Morner, nu länsråd vid Länsstyrelsen i Södermanlands län, till riksrevisionsdirektör.

Ett enigt konstitutionsutskott beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 5 maj att föreslå att riksdagen till riksrevisionsdirektör väljer Claudia Gardberg Morner. Hon föreslås tillträda sitt uppdrag den 1 september. Detta är första gången riksdagen ska välja en riksrevisionsdirektör.

Riksrevisionen leds sedan den 1 april 2020 av endast en riksrevisor som är chef för myndigheten Riksrevisionen och ansvarar för dess verksamhet inför riksdagen. Riksrevisorn väljs av riksdagen.

Riksdagen ska nu välja en ställföreträdande riksrevisor med titeln riks-revisionsdirektör, som under riksrevisorn ska kunna ha hand om den dagliga administrativa ledningen av myndigheten. Riksrevisorn bestämmer vilka uppgifter som ska utföras av riksrevisionsdirektören.

Det är riksrevisorn som självständigt beslutar vad som ska granskas, med beaktande av de bestämmelser som finns i lag. Riksrevisorn beslutar självständigt hur granskningen ska bedrivas och om slutsatserna av sin granskning. Riksrevisorn ska, innan han eller hon beslutar att inleda en granskning, samråda med riksrevisionsdirektören.

Riksrevisionsdirektören kan, utöver att ha hand om den dagliga administrativa ledningen, bland annat inleda och genomföra granskningar om riksrevisorn förklarat sig jävig.

Claudia Gardberg Morner är länsråd vid Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan september 2016. Dessförinnan var hon ställföreträdande generaldirektör och områdeschef vid Livsmedelsverket sedan mars 2014. Claudia Gardberg Morner har även haft befattningar som avdelnings- och områdeschef respektive enhetschef inom Migrationsverket och Försäkringskassan. Claudia Gardberg Morner är fil. dr. i sociologi.

Om Riksrevisionen

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72