Pressmeddelande

KU skjuter fram sin granskning av regeringen

Publicerat: 24 mars 2020 klockan 13.02

Konstitutionsutskottet har i dag enats om att tills vidare bordlägga vårens granskning av regeringen. Utskottet kommer därmed inte hålla några utfrågningar i granskningen under våren.

Konstitutionsutskottets uppgift att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning är reglerad i grundlag. Bestämmelsen innebär att utskottet när det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska meddela riksdagen vad utskottet har funnit värt att uppmärksamma. Utskottet bedömer att i den situation som råder med anledning av coronaviruset bör det pågående granskningsarbetet skjutas fram. Utskottet kommer därmed inte hålla några utfrågningar i granskningen under våren.

Granskningsarbetet återupptas så snart det kan bedrivas under mer adekvata former än vad som nu medges.

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00