Pressmeddelande

Tredje vice talmannen besöker Blekinge

Publicerat: 5 mars 2020 klockan 10.41

Tredje vice talman Kerstin Lundgren besöker Blekinge län den 8–9 mars. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Sten Nordin.

– Riksdagen firar hela Sveriges demokrati, ett angeläget ämne. Under besöket i Blekinge län vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger tredje vice talman Kerstin Lundgren.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

Söndag 8 mars

14.00–15.15 Invigning av utställningen "Fira Demokratin!" på Blekinge museum, Borgmästaregatan 21, Karlskrona.

Museichef Marcus Sandekjer hälsar välkommen, tredje vice talman Kerstin Lundgren inviger utställningen och kulturjournalist Jane Betts föreläser om rösträttsaktivist och feminist Augusta Tonning.

16.45–18.00 Panelsamtal om demokrati på Residenset, Vallgatan 2, Karlskrona

Paneldeltagare:
Kerstin Lundgren, tredje vice talman
Peter Örn, ordförande Kommittén Demokratin 100 år
Mimmi Karlsson-Bernfalk, chefredaktör Blekinge Läns Tidning
Patric Nilsson, distriktsidrottschef
Marcus Sandekjer, museichef och samtalsledare

Måndag 9 mars

10.30–12.30 Besök på gymnasieskolan af Chapman i Karlskrona, Drottninggatan 43
Föreläsning, frågestund och diskussion med elever i aulan.

13.20–14.20 Besök på kvinnojouren i Karlshamn, Södra Fogdelyckegatan 29
Information om kvinnojouren och ungdomsjouren.

14.50–15.50 Besök på F 17, Ronneby
Information och samtal om arbetet med jämställdhet och nätverket och den regionala samverkansgruppen Jämställt i Blekinge Nu.
Om media vill medverka vid besöket vänligen kontakta Micael "Totte" Ekdal, Jämställdhetsansvarig F 17, micael.ekdahl@mil.se

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott.

Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information

Ellie Karlsson, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 58 22, e-post ellie.karlsson@riksdagen.se
Petra Sapic, kommunikatör länsstyrelsen, telefon 010-224 02 45, e-post petra.sapic@lansstyrelsen.se
Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 08-786 44 00, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se