Pressmeddelande

Riksdagens förste vice talman besöker Kronobergs län

Publicerat: 15 september 2020 klockan 12.45

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besöker Kronobergs län den 18 september. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Maria Arnholm. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen i huvudsak att ske genom digitala möten.

– Det är hela Sveriges demokrati som firas under riksdagens jubileum och jag ser fram emot att besöka Kronobergs län. Riksdagens talmanspresidium ska besöka alla delar av landet och vi vill hålla det demokratiska samtalet levande trots pandemin. Under det här besöket vill jag och riksdagen öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger Åsa Lindestam.

Program

9.00-9.45 Vikten av ett jämställdhets- och barnperspektiv i uppbyggnaden av totalförsvaret – erfarenheter från Totalförsvarsövningen samt hanteringen av Covid-19

Medverkande: Karin Hopstadius, strateg social hållbarhet och Max Hector, beredskapsdirektör.

10.00-11.15 Digitalt besök på Katedralsskolan, tema demokratijubileet

Medverkande: Förste vice talman Åsa Lindestam, landshövding Maria Arnholm, elever och medarbetare på skolan.
Media inbjuds att delta digitalt, länk fås efter anmälan.

11.30 Tid för media

Media inbjuds att träffa förste vice talman Åsa Lindestam (S).
Anmälan görs till länsstyrelsen: Kommunikationschef Malin Blom, telefon 0733-70 82 88, e-post malin.blom@lansstyrelsen.se.
Plats: Residenset.

13.15-14.35 Digitalt besök Linnéuniversitetet, tema Ifrågasatt demokrati

Medverkande: Peter Aronsson, rektor och Åsa Lindestam, förste vice talman samt panelsamtal med Maria Arnholm, landshövding, Joel Martinsson, LNU:s podd Demokratibyggarna, en representant för statsvetenskapen, Marie Eriksson, universitetslektor, och moderator Christina Dahlgren, LNU.
Media inbjuds att delta digitalt, länk fås efter anmälan.

15.50 Besök på Lilla Björka, tema Jämställdhetsrörelsen då till nu – från rösträtt till världens första feministiska regering

Medverkande: Birgitta Hansson, ordförande stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Åsa Lindestam, förste vice talman.
Plats: Lilla Björka, Bergs kyrkby.

17.00 Besök på demokratiutställningen i Alvesta

Plats: Utställningshallen i Alvesta.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas höstens besök efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information och anmälan

Ebba Engelken, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 53 03, e-post ebba.engelken@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 08-786 62 57, 072-204 62 57, e-post anna.strom@riksdagen.se

Anmälan görs till Malin Blom, kommunikationschef länsstyrelsen, telefon 0733-70 82 88, e-post malin.blom@lansstyrelsen.se