Pressmeddelande

Talmannen besöker Hallands län

Publicerat: 29 september 2020 klockan 09.32

Talman Andreas Norlén besöker Hallands län den 2 oktober. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Brittis Benzler. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen i huvudsak att ske genom digitala möten.

– Riksdagen firar genombrottet för demokratin i Sverige. Det är hela Sveriges demokrati som firas under riksdagens jubileum och vi besöker alla delar av landet. Det är viktigt att hålla det demokratiska samtalet levande trots pandemin och jag vill med besöket i Halland både öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger Andreas Norlén.

Program

10.00 Digitalt besök på Sannarpsgymnasiet
Samtal om demokrati och riksdagens demokratijubileum
Medverkande: Talman Andreas Norlén, landshövding Brittis Benzler, rektor Stina Kasemo

11.00 Fanöverlämning till vårdanställda i Region Halland
Fanan ska ses som en symbolisk gåva till alla vårdanställda i regionen och är ett uttryck för tacksamhet för arbetet under den pågående pandemin
Medverkande: Talman och ordförande i stiftelsen Sveriges nationaldag Andreas Norlén, representanter för vården, regionfullmäktiges ordförande Thomas Jönsson
Plats: Halmstads slott
Media inbjuds att delta efter anmälan till länsstyrelsen

11.15 Tid för media / enskilda intervjuer
Media inbjuds att träffa talman Andreas Norlén
Anmälan görs till länsstyrelsen
Plats: Halmstads slott

12.30 Digitalt samtal om pandemins effekter på demokratin
Medverkande: Talman Andreas Norlén, landshövding Brittis Benzler, länsråd Jörgen Peters, medarbetare på länsstyrelsen

13.10 Halmstad tingsrätt
Samtal om riksdagens demokratifirande samt om hur riksdagen och tingsrätten har ställt om arbetet under pandemin
Medverkande: Talman Andreas Norlén, rådman Petter Franke, tingsfiskal Mei Linn Svensson Goh
Plats: Halmstad tingsrätt
Media inbjuds att delta efter anmälan till länsstyrelsen

14.00 Digitalt möte på Högskolan Halmstad tema Demokrati och pandemi
Talmannen samtalar om frågor kring hur pandemin påverkar demokratin med studenter på programmet Samhällsanalys och kommunikation
Medverkande: Talman Andreas Norlén, studenter
Plats: Högskolan i Halmstad
Media inbjuds att delta digitalt efter anmälan till länsstyrelsen

16.15 Invigning av demokratiutställning, Varberg
Riksdagens vandringsutställning om demokratins genombrott invigs och samtidigt invigs också Folkrörelsearkivets nya lokaler
Medverkande: Talman Andreas Norlén, landshövding Brittis Benzler, arkivchef Anna-Lena Nilsson, ordförande i Folkrörelsernas arkiv Per Olsson (S)
Media inbjuds att delta efter anmälan till länsstyrelsen

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas höstens besök efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information och anmälan

Anna Moberg Lindqvist, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 48 86, e-post anna.moberg.lindqvist@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 08-786 62 57, 072-204 62 57, e-post anna.strom@riksdagen.se

Anmälan görs till Niklas Glans, kommunikationschef länsstyrelsen, telefon 010-224 32 48, e-post niklas.glans@lansstyrelsen.se