Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Publicerat: 30 september 2020 klockan 15.51

Partibidragsnämnden har i dag, den 30 september 2020, beslutat om totalt 14 999 660 kronor i statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2021.

Samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer har ansökt om stöd för år 2021 enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Partibidragsnämnden har i dag beslutat om följande stöd för stödåret 2021.

  • Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund: 2 965 250 kronor
  • Moderaterna: 2 385 050 kronor
  • Sverigedemokraternas kvinnoförbund: 2 230 330 kronor
  • Centerkvinnorna: 1 630 790 kronor
  • Vänsterpartiet: 1 572 770 kronor
  • Kristdemokratiska kvinnoförbundet: 1 456 730 kronor
  • Liberala kvinnor: 1 418 050 kronor
  • Miljöpartiet de Gröna: 1 340 690 kronor

Totalt: 14 999 660 kronor

Partibidragsnämnden består av före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordförande), justitierådet Gudmund Toijer och före detta justitierådet Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare Rebecca Heinemann, telefon: 0702-25 25 39, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst: 08-786 62 00