Pressmeddelande

Tredje vice talmannen besöker Västra Götalands län

Publicerat: 30 september 2020 klockan 09.35

Tredje vice talman Kerstin Lundgren besöker Västra Götalands län den 2 oktober. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Anders Danielsson. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen i huvudsak att ske genom digitala möten.

– Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och därför är det viktigt att inom ramen för demokratijubileet besöka alla delar av landet. Det är också viktigt att det demokratiska samtalet hålls levande trots pandemin. Under besöket i Västra Götalands län vill vi öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger Kerstin Lundgren.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan. Anmäl deltagande till Anita Nilsson, pressansvarig på Länsstyrelsen.

10.00-11.00 Digitalt samtal med elever på Schillerska gymnasiet i Göteborg (Google Meet)
Tredje vice talman håller föreläsning för elever som läser teoretiskt gymnasieprogram.

11.00-12.15 Digitalt samtal med medarbetare på Länsstyrelsen (Skype)

13.15-14.15 Digitalt seminarium Den svenska demokratin och högskolan som samhällsaktör, Högskolan Väst (Skype)
I Högskolan Västs vision formuleras att "Vi är en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler". Hur kan detta förstås i relation till den svenska demokratins fortsatta utveckling? Hur ser högskolan på sin roll i demokratin?

14.15-15.15 Digitala studiebesök hos några demokratiinitiativ i länet: den ideella föreningen Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan, Unga Tar Ordet, Falköpings kommuns initiativ för att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen samt Västra Götalandsregionens samråd för nationella minoriteter. (Skype)

15.15-15.45 Frågestund för media

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin kommer höstens besök att anpassas efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information och anmälan

Staffan Lindberg, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 53 12, e-post staffan.lindberg@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 08-786 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se

Anmälan görs till Anita Nilsson, pressansvarig länsstyrelsen, telefon 010-224 45 46, e-post anita.nilsson@lansstyrelsen.se