Pressmeddelande

Till redaktionen: Starkt begränsat antal pressplatser vid riksmötets öppnande 14 september – ansökan krävs

Publicerat: 31 augusti 2021 klockan 14.00

Journalister och fotografer som vill arbeta i riksdagens lokaler vid riksmötets öppnande den 14 september måste ha riksdagens pressackreditering. Observera att den som önskar en fotoplats eller plats på pressläktaren måste ansöka om det i förväg. Antalet platser är mycket starkt begränsat på grund av coronapandemin. 

Tisdagen den 14 september klockan 14 startar ceremonin vid riksmötets öppnande. Formerna är anpassade för att ge ceremonin en lämplig inramning och samtidigt beakta ansvariga myndigheters rekommendationer och bestämmelser med anledning av coronapandemin. 

Ansökan om pressackreditering

Journalister och fotografer som vill arbeta i riksdagens lokaler vid riksmötets öppnande måste ha riksdagens pressackreditering. Ansök i god tid om du inte redan har en pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats. 

Pressackreditering 

Ansökan om fotoplats eller plats på pressläktaren

På grund av coronapandemin är antalet platser på pressläktaren och per fotoposition mycket starkt begränsat. Journalister/fotografer som önskar en sittplats på pressläktaren eller plats i en fotoposition måste ansöka om det i förväg. Vänligen notera att det inte är möjligt att tilldelas plats på mer än ett (1) ställe. 

Fotopositionerna finns dels vid Riksplan nedanför entrétrappan, dels i kammaren (se karta, position 1-2 samt 7-10). 

Karta över fotopositioner i kammaren (pdf, 171 kB)

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden pågår från den 1 september klockan 8.00 till den 9 september klockan 17.00. Ansökningar tas emot via e-post till press210914@riksdagen.se. Ange om du önskar plats på pressläktaren eller plats i en fotoposition. Ange ditt namn och vilket massmedieföretag du arbetar för. 

Vänligen notera att ansökan inte innebär garanterad plats. Riksdagsförvaltningen lämnar besked till alla sökande via e-post senast den 13 september. 

Fördelning av platser

Platserna på pressläktaren fördelas mellan de sökande med riksdagens pressackreditering som har ansökt om en sådan plats. Om antalet ansökningar som inkommit i rätt tid överstiger antalet tillgängliga platser fördelas platserna enligt följande principer: 

  • Max en (1) sökande per redaktion kan tilldelas en sittplats.
  • Om det fortfarande finns fler ansökningar än tillgängliga platser prioriteras därefter ansökningar från sökande som arbetar för massmedier som regelbundet rapporterar om svensk rikspolitik och som är tillgänglig för allmänheten i Sverige.
  • Återstår efter det fortfarande fler ansökningar än antal tillgängliga platser används tidpunkten för ansökan enligt principen först-till-kvarn.

Platserna i fotopositionerna fördelas bland de sökande med riksdagens pressackreditering som ansökt om en sådan plats. En sökande kan endast tilldelas plats i en (1) fotoposition. Om antalet ansökningar som inkommit i rätt tid överstiger antalet tillgängliga platser fördelas platserna enligt följande principer: 

  • Först prioriteras ansökningar från sökande som arbetar för bildbyråer/nyhetsbyråer som regelbundet säljer bilder till massmedier som är tillgängliga för allmänheten i Sverige samt sökande som arbetar för rikstäckande dagstidningar eller rikstäckande tv-bolag.
  • Återstår efter det fortfarande fler ansökningar än antal tillgängliga platser används tidpunkten för ansökan enligt principen först-till-kvarn.

Mer information

Den sedvanliga mottagningen för riksdagsledamöter och gäster i Sammanbindningsbanan är inställd. Det genomförs inte heller någon konsert på kvällen. För att undvika trängsel delas regeringsförklaringen inte ut på papper vid riksmötets öppnande. Istället hänvisas till regeringen.se där den publiceras som vanligt. 

Mer information om andra anpassningar på grund av coronapandemin samt preliminära hålltider och klädkod finns på riksdagens webbplats. 

Information till media om riksmötets öppnande 2021 

Evenemanget kommer att sändas via webb-tv. 

Riksmötets öppnande 2021 

Kontakt

Riksdagsförvaltningens presstjänst 08-786 62 00.