Pressmeddelande

Pressinbjudan: Seminarium om enkammarriksdagen 50 år

Publicerat: 10 december 2021 klockan 10.50

Riksdagen arrangerar den 15 december ett seminarium för att uppmärksamma enkammarriksdagens 50-årsjubileum. Seminariet webbsänds och är öppet för inbjudna gäster och föranmäld media.

Den 11 januari 1971 sammanträdde den nya enkammarriksdagen för första gången. En process som pågått i flera årtionden hade till slut lett till att tvåkammarriksdagen, som infördes genom 1866 års representationsreform, ersattes av en riksdag med en enda kammare. Borta var begrepp som första kammaren och andra kammaren, sammanjämkning och gemensam votering. En modern riksdag och nya arbetsformer kom i dess ställe.

- Historiska förändringar i samhället avspeglas också i det politiska systemet. Demokratins genombrott och parlamentarismens insteg för hundra år sedan förändrade Sverige och ytterligare reformer gav oss enkammarriksdagen, säger talman Andreas Norlén.

Datum och tid: Den 15 december klockan 11.00-12.30
Plats: Andrakammarsalen, Östra riksdagshuset

Talmannen och konstitutionsutskottet arrangerar detta högtidsseminarium i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond som har tagit fram boken Tvåkammarriksdagen 1867-1970: 100 år av politik – 50 år av glömska av Torbjörn Nilsson och Josefin Hägglund.

Tvåkammarriksdagen 1867-1970: 100 år av politik – 50 år av glömska(pdf, 4 MB)

På grund av den pågående pandemin kommer endast de medverkande samt en begränsad publik att närvara vid seminariet. Media inbjuds att följa seminariet via webbsändning och har viss möjlighet att följa det på plats, men antalet platser är begränsat och föranmälan krävs.

Program

11.00 Talman Andreas Norlén öppnar seminariet

11.10 Professor Torbjörn Nilsson och doktorand Josefin Hägglund, författare till Tvåkammarriksdagen 1867-1970: 100 år av politik – 50 år av glömska presenterar boken

11.30 Panelsamtal med professor emeritus Fredrik Sterzel, docent Magnus Isberg och docent Lenita Freidenvall

12.00 Kommentarer från konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M)
och vice ordförande Hans Ekström (S)

12.10 Frågestund

12.25 Slutord av Karin Enström

Webb-tv

Seminariet kan följas direkt samt ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Medias föranmälan

Det finns möjlighet för media att delta på plats i Andrakammarsalen. På grund av pandemin är antalet platser begränsat och det krävs föranmälan. De som tilldelas plats får besked om detta. Föranmälan görs till Anna Ström, se kontaktuppgifter nedan, senast tisdag den 14 december klockan 12.00.

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

För mer information

Mikael Ruotsi, föredragande, konstitutionsutskottet, 08-786 63 81
Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-204 62 57, anna.strom@riksdagen.se