Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 13 december 2021 klockan 12.00

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 71 500 kronor i månaden från och med den 1 januari 2022.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden främst beaktat de löneförändringar som det tidigare träffats avtal om på arbetsmarknaden. 

Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

För mer information

  • Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42 
  • Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 070-230 32 05, e-post: riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se
Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00