Pressmeddelande

Nya löner för justitieombudsmännen

Publicerat: 7 december 2021 klockan 15.00

Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2022 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn. 

Chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson får 140 800 kronor i månaden, en höjning med 3 400 kronor. 

De tre justitieombudsmännen Per Lennerbrant, Thomas Norling och Katarina Påhlsson får vardera 130 600 kronor i månaden, en höjning med 3 200 kronor. 

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för justitieombudsmännen. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet. 

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, telefon 070-398 75 92, e-post lindstroma89@gmail.com

Riksdagsförvaltningen presstjänst, 08-786 62 00