Pressmeddelande

Vinnare av riksdagens uppsatstävling 2021

Publicerat: 7 december 2021 klockan 11.17

Två vinnande bidrag har utsetts i 2021 års upplaga av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Vinnaruppsatserna handlar om teckenspråkstolkars kvalitetsstrategier samt synen på homosexualitet i riksdagsdokument.

Riksdagens uppsatstävling har inrättats för att främja kunskap och forskning om riksdagen och för att lyfta fram betydelsen av forskning och vetenskap. Tävlingen hålls varje år och är öppen för studenter på kandidat-, magister- eller masternivå som har skrivit en uppsats med anknytning till riksdagen.

– Årets vinnare bidrar på ett förtjänstfullt sätt till kunskapen om riksdagens arbete och den demokratiska processen, säger talman Andreas Norlén.

Tävlingsbidragen har bedömts av en priskommitté som består av bland andra talman Andreas Norlén och de tre vice talmännen. Efter rekommendation av kommittén har riksdagsdirektör Ingvar Mattson sedan fattat beslut om vinnarna. De båda vinnarna får ett diplom och en gåva. En prisceremoni och ett seminarium kommer hållas i Förstakammarsalen för att uppmärksamma uppsatserna onsdagen den 23 februari klockan 9-12.15.

Uppsats om teckenspråkstolkning

Lisa Selander, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, har skrivit uppsatsen "En partiledardebatt på teckenspråk. Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning".

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen knyter på ett värdefullt sätt an till riksdagens arbete med att tillgängliggöra debatter och ytterst demokratiska beslut. Studien ger en berömlig inblick i ett tidigare inte särskilt beforskat område. Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till en bättre förståelse av den demokratiska processens räckvidd.

Uppsats om synen på homosexualitet

Markus Sjölén Gustafsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har skrivit uppsatsen "'Fully Acceptable'. Policies on Homosexuality in the Swedish Parliament between 1933-2010".

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen är väl förankrad i tidigare forskning såväl när det gäller det teoretiska som det analytiska ramverket. Författaren uppvisar en god metodmedvetenhet och levererar en utförlig och skarp analys. Uppsatsen bidrar med ny kunskap om riksdagens och enskilda riksdagsledamöters roll i utvecklingen av ett politikområde.

Om uppsatstävlingen

Uppsatstävling för studenter

För mer information

Thomas Larue, sekretariatschef utvärderings- och forskningssekretariatet, thomas.larue@riksdagen.se, 08-786 66 67

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, pernilla.eldblom@riksdagen.se, 08-786 59 14