Pressmeddelande

Till redaktionen: Ansök om arbetsplatser och studiorum i riksdagen

Publicerat: 10 februari 2021 klockan 09.00

Massmedieföretag som bevakar svensk rikspolitik kan nu ansöka om arbetsplatser samt studiorum i riksdagen. Sista ansökningsdag är 15 mars 2021.

Riksdagen erbjuder fasta arbetsplatser och studiorum för att ge massmedieföretag goda förutsättningar att bevaka och informera om riksdagens arbete och beslut. Massmedieföretag som bevakar svensk rikspolitik kan nu ansöka om fasta arbetsplatser att disponera i två år från den 1 oktober 2021. Massmedieföretag kan även ansöka om studiorum att disponera i fyra år från samma datum.

För att kunna beviljas arbetsplats eller studiorum måste massmedieföretaget uppfylla vissa villkor. Till exempel måste en tilldelad arbetsplats användas minst hälften av den tid som riksdagen sammanträder.

Ansök senast 15 mars

Sista ansökningsdag är 15 mars 2021.

Antalet tillgängliga arbetsplatser och studiorum är begränsat. Om platserna inte räcker till kommer Riksdagsförvaltningen att prioritera ansökningarna enligt gällande föreskrift.

För mer information

Mer information, gällande föreskrift och ansökningsblankett finns på riksdagen.se: Massmedieföretag kan ansöka om arbetsplats och studiorum i riksdagens lokaler

Carina Larsson, pressekreterare, telefon 08-786 48 58, e-post carina.larsson@riksdagen.se

Riksdagsförvaltningen presstjänst, 08-786 62 00