Pressmeddelande

Andre vice talmannen gör digitalt besök i Norrbotten

Publicerat: 15 februari 2021 klockan 13.49

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) gör ett digitalt besök i Norrbottens län den 17 februari. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Lotta Finstorp. Med anledning av den rådande pandemin kommer besöket att ske genom digitala möten.

- Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och vi reser runt i landet för att tala om demokrati. Med besöket i Norrbotten vill jag och riksdagen öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt bidra till samtal om demokratins betydelse. Det är viktigt att hålla det demokratiska samtalet levande trots pandemin och därför ser jag fram emot många intressanta digitala diskussioner, säger Lotta Johnsson Fornarve.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan. Anmäl deltagande till Malin Andersson, pressansvarig på Länsstyrelsen, för att få en länk.

10.05-11.00 Digitalt samtal med elever på Luleå Gymnasieskola
Medverkande: Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve, landshövding Lotta Finstorp och rektor Jonas Jönsson. Andre vice talman föreläser om demokrati för elever som läser samhällsprogrammet, följt av en frågestund där eleverna ställer egna förberedda frågor.

11.00-11.15 Digital frågestund för media
Medverkande: Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve och landshövding Lotta Finstorp.

11.15-12.00 Digitalt samtal om demokrati med Luleå tekniska universitet
Medverkande: Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve, landshövding Lotta Finstorp, rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och universitetslektor Josefin Rönnbäck.

14.00-14.30 Digital invigning av utställning Fira Demokratin på Norrbottens museum
Medverkande: Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve, länsmuseichef Margaretha Lindh, ordförande regionala utvecklingsnämnden Tomas Vedestig, arkivarie Karin Tjernström och på trumpet Hugo Hassler.

15.00-17.00 Digitalt samtal med sametinget
Medverkande: Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve, ordförande Paulus Kuoljok, rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom, kulturnämndens ordförande Ingrid Inga och ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen Johanna Njaita.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin kommer besöken att anpassas efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information och anmälan

Ebba Engelken, evenemangsprojektledare,
telefon 08-786 53 03, e-post ebba.engelken@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare,
telefon 072-204 62 57, e-post anna.strom@riksdagen.se

Anmälan görs till Malin Andersson, pressansvarig länsstyrelsen,
telefon 010-225 53 19, e-post malin.a.andersson@lansstyrelsen.se