Pressmeddelande

Talmannen gav sonderingsuppdrag till Stefan Löfven

Publicerat: 1 juli 2021 klockan 12.55

Talman Andreas Norlén har idag gett Stefan Löfven (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

– Ulf Kristersson har i dag avsagt sig sitt sonderingsuppdrag. Jag har därför nu gett Stefan Löfven i uppdrag att undersöka sina förutsättningar för att bilda en regering som tolereras av riksdagen, säger talman Andreas Norlén.

Stefan Löfven ska senast måndag den 5 juli rapportera sitt uppdrag till talmannen. Om talmannen då finner att han kan föreslå Stefan Löfven till statsminister kommer han att lägga fram förslaget om statsminister till kammaren samma dag. Den första bordläggningen sker också på måndagen och den andra bordläggningen tisdag den 6 juli. Omröstningen planeras äga rum onsdag den 7 juli. Vid behov kan sonderingstiden komma att förlängas och i sådant fall kommer tidsplanen att justeras.

Information på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns aktuell information om talmannens arbete med regeringsbildningen.

Talmannens arbete med regeringsbildningen

Bakgrund

Efter misstroendeomröstningen i riksdagen den 21 juni begärde statsminister Stefan Löfven (S) den 28 juni entledigande och talmannen beslutade om detta. Stefan Löfven leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. Talmannen inledde den 29 juni uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Webb-tv

Pressträffen med talmannen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Pressträff med talman Andreas Norlén

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontakt

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00.