Pressmeddelande

Talmannens förslag till statsminister

Publicerat: 5 juli 2021 klockan 15.40

Talman Andreas Norlén har i dag den 5 juli föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse Stefan Löfven (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– Jag har i dag haft ett möte med Stefan Löfven där han rapporterat till mig om sitt sonderingsuppdrag. Därefter har jag lagt fram förslaget om Stefan Löfven som statsminister till kammaren, säger talman Andreas Norlén.

Måndag den 5 juli lade talmannen fram sitt förslag om statsminister till kammaren. Förslaget bordlades då också en första gång. Den andra bordläggningen sker tisdag den 6 juli och omröstningen äger rum onsdag den 7 juli klockan 14.00.

Information på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns aktuell information om talmannens arbete med regeringsbildningen.

Talmannens arbete med regeringsbildningen

Bakgrund

Efter misstroendeomröstningen i riksdagen den 21 juni begärde statsminister Stefan Löfven (S) den 28 juni entledigande och talmannen beslutade om detta. Stefan Löfven leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. Talmannen inledde den 29 juni uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Webb-tv

Pressträffen med talmannen och Stefan Löfven går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontakt

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00