Pressmeddelande

KU föreslår Erik Nymansson som ny chefsjustitieombudsman

Publicerat: 10 juni 2021 klockan 14.00

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid torsdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer justitierådet Erik Nymansson till ny chefsjustitieombudsman. 

KU:s uppgift är att presentera ett förslag till ny chefsjustitieombudsman. Beslutet fattas av riksdagens kammare den 14 juni 2021. 

Erik Nymansson är född 1960 och arbetar sedan 2010 som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Innan dess arbetade han som expeditions- och rättschef i Finansdepartementet. Erik Nymansson har också varit särskild utredare i flera statliga utredningar och ledamot i Domarnämnden. 

Erik Nymansson tillträder sin post som chefsjustitieombudsman den 1 oktober 2021.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810. 

Information om JO

Information om JO:s uppdrag finns på Justitieombudsmannens webbplats.

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00