Pressmeddelande

Talmannen gav sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson

Publicerat: 29 juni 2021 klockan 18.27

Talman Andreas Norlén har idag gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

– Under tisdagen har jag samtalat med alla riksdagens partiledare och språkrör. Därefter beslutade jag att ge Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Beslutet grundas främst i det faktum att Ulf Kristersson leder det största partiet i den grupp av partier som röstade för att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven, säger talman Andreas Norlén.

Ulf Kristersson ska senast fredag den 2 juli rapportera sitt uppdrag till talmannen. Om talmannen då finner att han kan föreslå Ulf Kristersson till statsminister kommer han att lägga fram förslaget samma dag. Den första bordläggningen sker också samma dag och den andra bordläggningen lördag den 3 juli. Omröstningen planeras äga rum måndag den 5 juli. Vid behov kan sonderingstiden komma att förlängas och i sådant fall kommer tidsplanen att justeras.

Information på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns aktuell information om talmansrundor och talmannens pressträffar.

Talmannens arbete med regeringsbildningen

Bakgrund

Efter misstroendeomröstningen i riksdagen den 21 juni begärde statsminister Stefan Löfven (S) den 28 juni entledigande och talmannen beslutade om detta. Stefan Löfven leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. Talmannen inledde den 29 juni uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Webb-tv

Pressträffen med talmannen går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Pressträff med talman Andreas Norlén

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer finns på riksdagens webbplats.

Press

Kontakt

Talmannens presstelefon: 08-786 44 00