Pressmeddelande

Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Publicerat: 30 juni 2021 klockan 10.00

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn har beslutat om höjda löner för riksrevisorn och riksrevisonsdirektören.

Riksrevisorn Helena Lindberg får 173 900 kronor i månadslön från och med den 1 juli 2021. Riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner får 133 000 kronor i månadslön från samma datum. I förhållande till nuvarande lönenivåer är det en höjning med cirka 2,3 procent.

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för bland andra riksrevisorn och riksrevisionsdirektören. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström, före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet. 

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, telefon 070-398 75 92, e-post anders.lindstrom@daisi.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-7866200