Pressmeddelande

Demokratiseminarium med talmannen, statsministern, demokratiministern och forskare

Publicerat: 10 september 2021 klockan 09.58

Riksdagen och regeringen arrangerar seminariet 100 år av demokrati – vilka lärdomar tar vi med oss? Bland de medverkande finns talman Andreas Norlén, statsminister Stefan Löfven (S) samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Seminariet webbsänds på riksdagen.se.

Med anledning av hundraårsjubileet av demokratins genombrott i Sverige och att det är hundra år sedan det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt arrangerar riksdag och regering ett seminarium om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

– Vi firar demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan och vill samtidigt diskutera vad hundra år av demokrati har lärt oss. Seminariet ska belysa hur vi kan använda våra lärdomar från gårdagen för att möta de utmaningar som demokratin kommer att ställas inför i framtiden, säger Andreas Norlén.

Datum och tid: Den 15 september klockan 14.00–15.30
Plats: Andrakammarsalen, Östra riksdagshuset

På grund av den pågående pandemin kommer endast de medverkande samt en mycket begränsad publik att närvara vid seminariet. Media inbjuds att följa seminariet via webbsändning och har viss möjlighet att följa det på plats, men antalet platser är begränsat och föranmälan krävs.

Program

14.00 Seminariets moderator Soledad Piñero Misa hälsar alla välkomna.

14–14.15 Den svenska demokratins tillstånd
Samtal mellan talman Andreas Norlén och statsminister Stefan Löfven (S) om demokratin i Sverige.

14.15–14.25 I demokratins backspegel
Hur gick det till när Sverige blev en demokrati för 100 år sedan? På vilket sätt präglade genombrottet demokratin i fortsättningen? Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, berättar om demokratins framväxt och utveckling.

14.25–14.30 Röster från medborgare
Filmat inslag där medborgare delar med sig av sina tankar på temat demokratins betydelse.

14.30–14.50 Med forskarblick på demokratin
Tre forskare ger sin syn på demokratins utveckling och framtid. I panelsamtalet deltar Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap, Linköpings universitet och Olof Petersson, f.d. professor i statsvetenskap.

14.55–15 Partiledare har ordet
Filmat inslag där några av riksdagens partiledare reflekterar kring demokratins innebörd.

15–15.20 Ungas roll i demokratin
Demokratin behöver alla, gammal som ung. Utifrån ett ungdomsperspektiv analyseras frågor om demokrati och delaktighet. Hur vill unga människor utveckla demokratin? I panelsamtalet deltar Hanna Kroksson, LSU- Sveriges ungdomsorganisationer, Mayson Joacimsbarn, Youth 2030 och Niklas Bolin, docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet.

15.20–15.30 Reflektioner och avslutning
Talman Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) avslutar seminariet genom att reflektera över de samtal som förts och de lärdomar vi fått med oss.

Fototillfälle

Fototillfälle kommer att erbjudas i Andrakammarsalen strax före seminariet.

Webb-tv

Seminariet kan följas direkt samt ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Medias föranmälan

Det finns möjlighet för media att delta på plats i Andrakammarsalen. På grund av pandemin är antalet platser begränsat och det krävs föranmälan. De som tilldelas plats får besked om detta. Föranmälan görs till Anna Ström, se kontaktuppgifter nedan, senast tisdag den 14 september klockan 12.00.

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Riksdagens demokratijubileum

För hundra år sedan hölls det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott i ett demokratijubileum.

Webbplatsen Fira demokratin!

För mer information

Helena Martinsson, sekretariatschef demokratijubileet, 08-786 57 11, helena.martinsson@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-204 62 57, anna.strom@riksdagen.se