Pressmeddelande

Dag Hammarskjöld uppmärksammas med seminarium

Publicerat: 17 september 2021 klockan 14.38

Riksdagen anordnar den 22 september ett seminarium på temat Tjänstemannarollen – en nationell och internationell angelägenhet för att hedra Dag Hammarskjölds minne. Seminariet görs i samarbete med Dag Hammarskjölds Minnesfond och talman Andreas Norlén är värd.

Det har i dagarna gått 60 år sedan Dag Hammarskjöld avled i en flygplanskrasch i södra Afrika under ett uppdrag i sin roll som FN:s generalsekreterare. Vid seminariet uppmärksammas Dag Hammarskjölds gärning och hans tankar om tjänstemannarollen som är aktuella än idag.

– Som en av världens främsta internationella tjänstemän har Dag Hammarskjöld haft stor betydelse för utvecklingen av tjänstemannarollen i Sverige och i världen. Vi kommer att diskutera hur tjänstemannarollen har vuxit fram historiskt och vilka utmaningar den står inför idag, säger Andreas Norlén.

I samband med seminariet kommer det även att invigas ett rum för att hedra Dag Hammarskjölds minne i riksdagen.

Datum och tid: 22 september klockan 13.00–14.45
Plats: Förstakammarsalen, Östra Riksdagshuset

Program

Moderator: Henrik Hammargren, chef för Dag Hammarskjölds Minnesfond.

13.00-13.05 Inledning: talman Andreas Norlén

13.05-13.10 Återkoppling från minnesceremonier: Video – New York, Backåkra, Zambia

13.10-13.20 Dag Hammarskjöld: ett liv som nationell – och internationell tjänsteman
Elinor Hammarskjöld, utrikesråd, släkting till Dag Hammarskjöld.

13.20-14.00 Tjänstemannen i Sverige: utmaningar och möjligheter

Karin Enström (M), ordf. konstitutionsutskottet
Gunnar Wetterberg, historiker och författare
Elisabeth Rynning, chefsJO, Justitieombudsmannen
Thomas Bull, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen.

14.00-14.40 FN och tjänstemannarollen – allas angelägenhet, vems ansvar?

Kenneth G. Forslund (S) ordförande utrikesutskottet
Margot Wallström, f.d. utrikesminister
Anna-Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, deltar på länk
Robert Rydberg, kabinettssekreterare

14.40-14.45 Avslutning: talman Andreas Norlén

På grund av den pågående pandemin kommer endast de medverkande samt en mycket begränsad publik att närvara vid seminariet.

Det finns en begränsad möjlighet för media att delta på plats i Förstakammarsalen. Anmäl intresse till Pernilla Eldblom, se kontaktuppgifter nedan.

Seminariet går även att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Dag Hammarskjöld – Minnesseminarium 2021

För mer information

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072-209 59 14, pernilla.eldblom@riksdagen.se