Pressmeddelande

Talmannen deltar i Interparlamentariska unionens talmanskonferens samt besöker Slovakien

Publicerat: 7 september 2021 klockan 15.04

Talman Andreas Norlén medverkar den 8 september i Interparlamentariska unionens globala talmanskonferens i Wien. Den 9 september avlägger talmannen ett officiellt besök i Bratislava, Slovakien.

Programmet innehåller, utöver talmanskonferensen, bland annat möten med Slovakiens talman och premiärminister. Talmannen leder en delegation där riksdagsledamoten Anna Vikström (S) samt riksdagsdirektör Ingvar Mattson ingår.

Global talmanskonferens

Talmannen deltar i konferensen som organiseras vart femte år och detta är den femte i ordningen. Deltagare är talmän från olika nationella parlament världen över och årets konferens samarrangeras av IPU, det österrikiska parlamentet och FN.

Under onsdagen kommer Andreas Norlén även att hålla bilaterala möten med talmanskollegor från olika parlament samt delta i en arbetslunch arrangerad av Internationella Atomenergiorganet IAEA. Under resan hålls även ett möte mellan talmannen med delegation och IAEAs generaldirektör Rafael Grossi.

Officiellt besök i Slovakien

Talmannen med delegation kommer att ha möten med bland andra talman Boris Kollar, premiärminister Eduard Heger samt representanter för civilsamhället i ett möte om rättsstaten.

För mer information

Björn Sondén, Riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 43 49, bjorn.sonden@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 072-204 62 57, anna.strom@riksdagen.se