Pressmeddelande

Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Publicerat: 21 juni 2022 klockan 14.00

Riksrevisorn har 177 900 kronor i månadslön från och med den 1 juli 2022. Riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner har 136 100 kronor i månadslön från samma tidpunkt. I förhållande till nuvarande lönenivåer är det en höjning med cirka 2,3 procent. 

Enligt riksdagens beslut är det den särskilt inrättade Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn som ska ta ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören.

Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström, före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet. 

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av nämndens ordförande Anders Lindström, telefon: 070-98 75 92, e-post: anders.lindstrom@daisi.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00