Pressmeddelande

2 238 riksdagsmotioner inlämnade

Publicerat: 23 november 2022 klockan 18.02

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 2 238 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut i dag klockan 16.30. Siffran är preliminär.

Motioner är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Under den allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in fristående motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Den allmänna motionstiden börjar när riksdagen öppnar på hösten och slutar 15 dagar efter det att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. I år startade motionstiden den 26 september och avslutades i dag, den 23 november klockan 16.30. Under perioden har riksdagens ledamöter lämnat in totalt 2 238 fristående motioner (preliminär siffra). Det är färre jämfört med 2021, då 4 149 motioner lämnades in.

Alla motioner på riksdagens webbplats

Motionerna publiceras på riksdagens webbplats. Det går att söka motioner utifrån ämne och sortera motionerna efter parti och ledamot som lämnat motionen.

Sök bland motioner från allmänna motionstiden 2022

Nästa steg

När en motion kommit in till riksdagen lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. På riksdagen.se publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd.

Antal fristående motioner tidigare år

  • 2021: 4 149 motioner
  • 2020: 3 645 motioner
  • 2019: 3 313 motioner
  • 2018: 2 938 motioner
  • 2017: 3 851 motioner
  • 2016: 3 409 motioner
  • 2015: 3 196 motioner

För mer information

På riksdagen.se finns mer information om allmänna motionstiden. Där finns även partiers budgetmotioner samlade, alltså de motioner där partier redovisar sina motförslag till regeringens budgetförslag.

Allmänna motionstiden

Kontakt

Riksdagsförvaltningens presstjänst, telefon: 08-786 62 00