Pressmeddelande

Talmannens förslag till statsminister

Publicerat: 14 oktober 2022 klockan 11.55

Talman Andreas Norlén kommer i dag den 14 oktober föreslå riksdagen att till ny statsminister utse Ulf Kristersson (M), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

– Jag har i dag haft ett möte med Ulf Kristersson där han slutrapporterat sitt sonderingsuppdrag. Jag kommer att lägga fram förslaget om Ulf Kristersson som statsminister i kammaren idag, säger talman Andreas Norlén.

Fredagen den 14 oktober klockan 13.30 lägger talmannen fram sitt förslag om statsminister i kammaren. Förslaget bordlägges då också en första gång. Den andra bordläggningen sker lördagen den 15 oktober klockan 11 och omröstningen äger rum måndagen den 17 oktober klockan 11.

Om Ulf Kristersson då blir utsedd till statsminister kommer han att avge sin regeringsförklaring och anmäla vilka statsråd som ska ingå i regeringen för kammaren tisdagen den 18 oktober klockan 9.30. Skifteskonselj äger i så fall rum samma dag klockan 13.

Pressackreditering och annan praktisk information

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00