Pressmeddelande

Till redaktionen: Möjlighet att ansöka om arbetsplatser i riksdagen

Publicerat: 1 februari 2023 klockan 12.14

Massmedieföretag som bevakar svensk rikspolitik kan nu ansöka om arbetsplatser i riksdagen att disponera i två år. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2023.

Riksdagen erbjuder massmedieföretag fasta arbetsplatser för att ge goda förutsättningar att bevaka och informera om riksdagens arbete och beslut. Massmedieföretag som bevakar svensk rikspolitik kan nu ansöka om 1–10 fasta arbetsplatser i riksdagen att disponera i två år från den 1 oktober 2023.

För att kunna beviljas arbetsplats måste massmedieföretaget uppfylla vissa villkor. Antalet tillgängliga arbetsplatser är begränsat. Om platserna inte räcker till kommer Riksdagsförvaltningen att prioritera ansökningarna enligt gällande föreskrift. 

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2023.

För mer information

Mer information om villkor, ansökningsblankett med mera finns på riksdagens webbplats:

Massmedieföretag kan ansöka om arbetsplatser i riksdagen

Kontakt

Carina Larsson, pressekreterare, telefon: 08-786 48 58, e-post: carina.larsson@riksdagen.se