Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen följer noga händelseutvecklingen kopplad till coronapandemin. På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som sker och de beslut som fattats med anledning av pandemin. Sidan uppdateras löpande.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete har anpassats för att kunna pågå under pandemin. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta arbeta trots coronapandemin.

Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Målet har hela tiden varit att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall och nu när det är ovanliga förhållanden för arbetet.

Åtgärder som genomförts

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har genomfört flera åtgärder med anledning av corona. Ett urval av det som beslutats:

 • Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 överlämnade den 1 december 2021 sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris.
 • Från och med måndag den 29 november placeras besökare och besöksgrupper på riksdagens åhörarläktare med en meters avstånd mellan varandra. Besöksgrupper med fler än åtta personer delas upp. Åtgärderna ska minska risken för smittspridning.
 • Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att utskottens sammanträden enbart ska ske genom fysiska möten från och med den 25 oktober 2021. Överenskommelsen innebär också att ledamöter från och med den 13 oktober kan arrangera evenemang och ta emot besökare i riksdagens lokaler, dock med begränsat deltagarantal under hösten.
 • Riksdagsbiblioteket öppnar med ordinarie besökstider från och med den 4 oktober.
 • Talmannen och gruppledarna har beslutat att efter riksmötets öppnande 2021 kan samtliga 349 ledamöter delta i voteringar samtidigt. Begränsningen som avser hur många ledamöter som bör vistas i kammaren under en debatt upphör omgående och den tidigare överenskommelsen mellan gruppledarna om att enbart 55 ledamöter deltar i voteringar upphör att gälla från och med 15 september.
 • Visningar i riksdagen är tills vidare inställda.

Coronarelaterade beslut i kammaren

Här ser du de senaste riksdagsbesluten som tagits med anledning av coronaviruset. Samtliga coronarelaterade beslut hittar du längre ner på sidan.

 • Riksdagen sa ja till att EU-organ ska kunna göra momsfria inköp av varor och tjänster för att hantera covid-19-pandemin.
 • Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 där ökade anslag bland annat går till testning och smittspårning av covid-19.
 • Riksdagen beslutade om statlig ersättning för skador som orsakas av vaccin mot covid-19. 
 • Riksdagen beslutade om ändringar i avstämningen av stöd vid korttidsarbete
 • Riksdagen beslutade om skattereduktion för investeringar i inventarier för 2021
 • Riksdagen beslutade om tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022
 • Riksdagen beslutade att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla
 • Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut
 • Riksdagen sa ja till en extra ändringsbudget med förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott