Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen följer noga händelseutvecklingen kopplat till det nya coronavirusets spridning i Sverige. På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som sker och de beslut som fattas med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete pågår trots coronavirusets spridning i samhället. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta arbeta trots coronaviruset.

Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Målet är att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall och nu när det är ovanliga förhållanden för arbetet.

Åtgärder genomförs fortlöpande

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har genomfört flera åtgärder med anledning av corona, bland annat städas riksdagens lokaler oftare och de tjänstemän och politiker som kan har ombetts att arbeta hemifrån. Hittills har bland annat följande beslutats:

 • Några av riksdagens verksamheter som varit stängda för allmänheten sedan i våras kommer att öppna helt eller delvis. Exempelvis går det att från 14 september återlämna och hämta böcker i Riksdagsbiblioteket. 
 • Den pågående pandemin kommer att påverka riksdagens arbete även under hösten med bland annat bara 55 ledamöter på plats vid omröstningar, men alla 349 ledamöter är fortsatt i tjänst.
 • Ceremonin för riksmötets öppnande kommer att genomföras i kammaren på samma sätt som tidigare år men inte i full skala. Färre ledamöter och mycket få inbjudna gäster är på plats.
 • Den 17 juni ägde en minnesceremoni för coronapandemins offer rum i riksdagen.
 • Gruppledarna har kommit överens om att bara 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren, men alla ledamöter är fortsatt i tjänst. Inför varje omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som ska vara på plats och rösta, det är alltså inte samma 55 ledamöter som deltar i varje omröstning.
 • Utskotten och EU-nämnden arbetar vidare men med möjlighet för många ledamöter att ansluta digitalt till mötena. Partierna kan nominera ett valfritt antal ledamöter till extrasuppleanter i ett valfritt antal utskott samt EU-nämnden för att säkra bemanningen.
 • Från och med voteringen den 16 april är det fri sittning i kammaren vid voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som helst och därmed längre ifrån varandra.
 • Visningar i riksdagen har ställts in tills vidare

Coronarelaterade beslut i kammaren

Här ser du de senaste riksdagsbesluten som tagits med anledning av coronaviruset. Samtliga coronarelaterade beslut hittar du längre ner på sidan.

 • Riksdagen har beslutat om en tillfällig ändring i placeringsreglerna för fyra av de allmänna pensionsfonderna, de så kallade AP-fonderna, med anledning av covid-19.
 • Riksdagen har beslutat om en extra ändringsbudget med ökade medel som bland annat ska möjliggöra ett nytt ekonomiskt stöd till egenföretagare.och en förlängning av omställningsstödet till företag.
 • Riksdagen har beslutat att anmälningstiden för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs.
 • Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser om tandvårdsersättning med anledning av covid-19.
 • Riksdagen har beslutat om en extra ändringsbudget med bland annat ersättningar till riskgrupper och kapitalinsatser i SAS, Swedavia och Lernia. Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om Arlandas framtid.
 • Riksdagen har beslutat om förlängd giltighetstid för vissa undersökningstillstånd enligt minerallagen.
 • Riksdagen har skickat ett motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner om att ett förslag från EU-kommissionen om EU:s egna medel strider mot subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.