Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen följer noga händelseutvecklingen kopplat till det nya coronavirusets spridning i Sverige. På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som sker och de beslut som fattas med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete pågår trots coronavirusets spridning i samhället. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta arbeta trots coronaviruset.

Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Målet är att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall och nu när det är ovanliga förhållanden för arbetet.

Åtgärder genomförs fortlöpande

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har genomfört flera åtgärder med anledning av corona. Hittills har bland annat följande beslutats:

 • Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendationen om munskydd upphävs från och med måndagen den 14 juni.
 • Talmannen och gruppledarna har beslutat att endast 55 ledamöter bör vistas i kammaren under debatter.
 • Riksdagsförvaltningen rekommenderar att munskydd ska användas när avstånd inte kan hållas i Självserveringen och Kaféet i Västra riksdagshuset.
 • Riksdagsstyrelsen har beslutat att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin. 
 • Hemarbete gäller som huvudregel både för riksdagsledamöterna och för tjänstemän i Riksdagsförvaltningen.
 • Stor restriktivitet gäller för både ledamöter och tjänstemän att ta emot externa besök till riksdagen.
 • Utskotten och EU-nämnden arbetar huvudsakligen med digitala möten. Det finns möjlighet till fysiska möten under vissa förutsättningar. Fortsatt gäller att extrasuppleanter har valts in för att säkra bemanning i utskott och EU-nämnd.
 • Även tjänstemännens möten ska som huvudregel vara digitala.
 • Gruppledarna har kommit överens om att bara 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren, men alla de 349 ledamöterna är fortsatt i tjänst. Inför varje omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som ska vara på plats och rösta, det är alltså inte samma 55 ledamöter som deltar i varje omröstning.
 • Sedan mitten av april är det fri sittning i kammaren vid voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som helst och därmed längre ifrån varandra.
 • Visningar i riksdagen har ställts in tills vidare.

Coronarelaterade beslut i kammaren

Här ser du de senaste riksdagsbesluten som tagits med anledning av coronaviruset. Samtliga coronarelaterade beslut hittar du längre ner på sidan.

 • Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut.
 • Riksdagen sa ja till en extra ändringsbudget med förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott.
 • Riksdagen sa ja till förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis.
 • Riksdagen sa ja till regeringens vårproposition, vårändringsbudget och en extra ändringsbudget.
 • Riksdagen granskade årsredovisningen för staten.
 • Riksdagen har fattat beslut om att sekretess inte ska gälla beslut om stöd till företag vid korttidsarbete, beslut om återkrav av sådant stöd eller beslut om ersättning för kompetensinsatser, som företag som beviljas stöd kan få.
 • Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att vidta åtgärder för att förbättra stöden till företag som drabbas av pandemins konsekvenser.
 • Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som rör stödet vid korttidsarbete.
 • Riksdagen har fattat beslut om att en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så kallade växa-företag.
 • Risken är stor att kriminella försöker utnyttja krisläget under coronapandemin för att komma åt stödpengar ur statskassan. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att bidragsbrottslagen bör utvidgas till att omfatta även statliga stöd till företag.