Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som skett och de beslut som fattats med anledning av coronapandemin.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete har anpassats för att kunna pågå under pandemin. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta arbeta trots coronapandemin.

Utgångspunkten för åtgärderna har varit de rekommendationer som ansvariga myndigheter har gett. Målet har hela tiden varit att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall och nu när det är ovanliga förhållanden för arbetet.