Regeringsbildning hösten 2021

Den 10 november begärde Stefan Löfven (S) att få sluta sitt uppdrag som statsminister. Den 25 november föreslog talman Andreas Norlén riksdagen att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister. Förslaget godkändes av riksdagen den 29 november och hon tillträdde dagen efter.

När en statsminister avgår och en ny regering ska bildas är det talmannens uppgift att ta fram ett förslag till ny statsminister som kan få tillräckligt stöd i riksdagen. Talmannen pratar då med företrädare för alla riksdagspartier för att ta reda på vilken statsministerkandidat som kan godkännas av riksdagen och bilda regering. Talmannens samtal med riksdagspartierna kallas ibland talmansrundor.

Enligt grundlagen ska den sittande regeringen stanna kvar som en övergångsregering tills en ny statsminister och regering tillträtt. En övergångsregering sköter löpande frågor men brukar enligt praxis inte ta några nya politiska initiativ.

Riksdagen röstar om förslag till statsminister

När talmannen har tagit fram ett förslag till ny statsminister, och vid en överläggning stämt av förslaget med de vice talmännen, prövar riksdagen förslaget genom att ledamöterna röstar om det. Om mer än hälften av ledamöterna röstar mot förslaget går det inte igenom. Annars är det godkänt.

Om förslaget till statsminister godkänns av riksdagen ska statsministern så snart det kan ske anmäla vilka personer som ska ingå i regeringen. Därefter tillträder regeringen vid en så kallad konselj på slottet där statschefen, det vill säga kungen, är ordförande. Talmannen ska också kallas till konseljen.

Talmannen har fyra försök på sig

Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget måste talmannen prata med företrädarna för riksdagspartierna igen, ha ytterligare en avstämning med de vice talmännen och därefter lämna ett nytt förslag till statsminister.

Talmannen har fyra gånger på sig att ta fram ett förslag som godkänns av riksdagen. Om inget förslag till ny statsminister får tillräckligt stöd ska ett extra val hållas inom tre månader.

Frågor och svar om regeringsbildning

Hur går det till när en ny regering bildas?

Vem beslutar om ny statsminister?

Vilken roll har talmannen vid regeringsbildning och vad är en talmansrunda?

Vad innebär det att talmannen ger ett sonderingsuppdrag?

Hur lång tid har talmannen på sig och vad händer om talmannens förslag inte godkänns?

Vad är en övergångsregering och vad får den göra?

Vad är extra val och har det hållits extra val i Sverige någon gång?

Vem utser ministrarna i regeringen?

Vad är en skifteskonselj?

Vilka omröstningar om förslag till statsminister har hållits efter valet 2018?

Presskontakter

Talmannen

Presstelefon: 08-786 44 00

Riksdagsförvaltningen

Presstelefon: 08-786 62 00

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering