Talmannens arbete med regeringsbildningen

Riksdagen röstade den 21 juni ja till att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Stefan Löfven begärde den 28 juni att få avsluta sitt uppdrag som statsminister. Talman Andreas Norlén inledde den 29 juni arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister. Den 5 juli föreslog talmannen riksdagen att utse Stefan Löfven till statsminister på nytt. Förslaget godkändes av riksdagen den 7 juli. Här finns mer information om sommarens regeringsbildning.

När en ny regering ska bildas är det talmannens uppdrag att ta fram ett förslag till ny statsminister. Talmannen pratar då med alla riksdagspartiernas företrädare för att ta reda på vilken statsministerkandidat som har tillräckligt stöd för att godkännas som statsminister och bilda regering.

Av regeringsformens regler följer att den sittande regeringen stannar kvar som en övergångsregering. En övergångsregering sköter löpande frågor men brukar enligt praxis inte ta några nya politiska initiativ.

Riksdagen röstar om förslag till statsminister

När talmannen har ett förslag till ny statsminister och han har överlagt med de vice talmännen röstar riksdagen om förslaget. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget går det inte igenom. Annars är det godkänt.

Om förslaget till statsminister godkänns av riksdagen ska statsministern så snart det kan ske efter utnämningen anmäla vilka personer som ska ingå i regeringen. Därefter tillträder regeringen vid en så kallad konselj på slottet där statschefen, det vill säga kungen, är ordförande. Talmannen ska också kallas till konseljen.

Om förslaget inte får tillräckligt stöd måste talmannen prata med partiledarna igen, överlägga med de vice talmännen, och därefter lämna ett nytt förslag. Talmannen har fyra gånger på sig. Om inget förslag till ny statsminister får tillräckligt stöd ska ett extra val hållas inom tre månader.

Frågor och svar om regeringsbildning

Vem beslutar om ny statsminister?

Vad innebär en talmansrunda?

Vilken roll har talmannen vid regeringsbildning?

Vad innebär det att talmannen ger ett sonderingsuppdrag?

Hur lång tid har talmannen på sig att lägga fram statsministerförslag för riksdagen?

Vad händer om talmannens förslag till statsminister inte röstas igenom i riksdagen?

Kan talmannen utlysa extra val utan att först föra fram fyra förslag till statsminister?

Vad blev röstresultaten i statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018 och när ägde de rum?

Vad är en övergångsregering?

Vad får en övergångsregering göra och inte göra?

Hur länge kan en övergångsregering sitta?

Kan en övergångsregering avgå?

Vad händer om regeringsbildningen drar ut på tiden?

Vad är extra val?

Hur snabbt kan ett extra val till riksdagen genomföras?

När har Sverige haft extra val?

När är nästa ordinarie riksdagsval?

Presskontakter

Talmannen

Presstelefon: 08-786 44 00

Riksdagsförvaltningen

Presstelefon: 08-786 62 00

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering