Internationellt arbete

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Ledamöterna är med i interparlamentariska församlingar och vänskapsföreningar och deltar bland annat i valobservationer.