Testa dina kunskaper om riksdagens uppgifter

Publicerad: 9 maj 2018

En kvinnas pekfinger trycker på en voteringsknapp

Vilka uppgifter har riksdagen, hur många beslut fattas under ett år och vem kontrollerar riksdagen? Testa dina kunskaper om riksdagens uppgifter.

1 av 8
Vilken av följande uppgifter har inte riksdagen?
2 av 8
Vilka två aktörer är det som oftast lämnar lagförslag i riksdagen?
3 av 8
Riksdagsledamöterna kan inte arbeta med alla frågor samtidigt. Därför är de indelade i olika grupper som förbereder förslag till riksdagsbeslut. Vad kallas de här grupperna i riksdagen?
4 av 8
Riksdagen fattar beslut som påverkar människor liv och vardag. Ungefär hur många beslut blir det under ett år?
5 av 8
Vem är det som presenterar budgetpropositionen i riksdagens kammare?
6 av 8
Riksdagen har en kontrollmakt, men vem är det riksdagen kontrollerar?
7 av 8
Tillsammans med regeringen är riksdagen med och formar svensk utrikespolitik. Vilket av följande uppdrag bestäms av riksdagen?
8 av 8
Riksdagen granskar vissa EU-förslag utifrån subsidiaritetsprincipen. Men vad handlar den principen egentligen om?