Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Avtal om moderatorsuppdrag vid utskottsavdelningens kompetensutvecklingsdag september 2019

EU-nämnden

13 september 2019
Diarienummer: 56-2019/20

Lägg till Ta bort

Brev om arrangemang i samband med riksmötets öppnande 2019

Riksdagen

13 september 2019
Diarienummer: 53-2019/20

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

13 september 2019
Diarienummer: 51-2019/20

Lägg till Ta bort

190823 Skriftligt samråd rörande EUs årsbudget för 2020

EU-nämnden

13 september 2019
Diarienummer: 50-2019/20

Lägg till Ta bort

Brev om skadestånd för dödsbodelägare

Konstitutionsutskottet

13 september 2019
Diarienummer: 49-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse om tillit till samhällsordningen

Konstitutionsutskottet

12 september 2019
Diarienummer: 47-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse med förslag på åtgärder för att tydliggöra kraft- och fjärrvärmens roller

Näringsutskottet

12 september 2019
Diarienummer: 46-2019/20

Lägg till Ta bort

Förfrågan om asyl i Sverige

Socialförsäkringsutskottet

12 september 2019
Diarienummer: 45-2019/20

Lägg till Ta bort

Granskning av regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter

Konstitutionsutskottet

12 september 2019
Diarienummer: 44-2019/20

Lägg till Ta bort

Granskning av regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter

Konstitutionsutskottet

12 september 2019
Diarienummer: 43-2019/20

Lägg till Ta bort