Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Granskningsrapport RiR 2020:13 - Stöd och matchning - ett valfrihetssystem för arbetssökande

Riksdagen

26 maj 2020
Diarienummer: 1959-2019/20

Lägg till Ta bort

Presentation av Riksdagens ombudsmäns verksamhet

Konstitutionsutskottet

26 maj 2020
Diarienummer: 1958-2019/20

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor, videomöte den 29 maj 2020

EU-nämnden

26 maj 2020
Diarienummer: 1955-2019/20

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd avseende bemyndigande enligt artikel 395.1 i mervärdesskattedirektivet

EU-nämnden

26 maj 2020
Diarienummer: 1954-2019/20

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om rör anslagsöverföring nr DEC 052020 och ändringsbudget 32020 för EUs årsbudget 2020

EU-nämnden

26 maj 2020
Diarienummer: 1953-2019/20

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om internationell transport av farligt gods på järnväg (RID)

EU-nämnden

26 maj 2020
Diarienummer: 1952-2019/20

Lägg till Ta bort

Önskemål om forum för majs från Afrika

Miljö- och jordbruksutskottet

26 maj 2020
Diarienummer: 1951-2019/20

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om tre annoteringar avseende anslagsöverföringar

EU-nämnden

26 maj 2020
Diarienummer: 1950-2019/20

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om tre annoteringar rörande utnämningar arbetsmiljö

EU-nämnden

26 maj 2020
Diarienummer: 1949-2019/20

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om sju annoteringar RIF

EU-nämnden

26 maj 2020
Diarienummer: 1948-2019/20

Lägg till Ta bort