Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse angående HRAK-s uträkning från A-kassa

Arbetsmarknadsutskottet

13 oktober 2020
Diarienummer: 370-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om utkast till rådslutsatser om mänskliga rättigheter och produktivsysselsättning med anständiga arbetsvillkor i globala leverantörskedjor

Arbetsmarknadsutskottet

9 oktober 2020
Diarienummer: 340-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om den fjärde revideringen av carcinogen - och mutagendirektivet

Arbetsmarknadsutskottet

9 oktober 2020
Diarienummer: 339-2020/21

Lägg till Ta bort

Förslag om tillägg i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmarknadsutskottet

29 september 2020
Diarienummer: 251-2020/21

Lägg till Ta bort

Aviserat förslag om lönetransparens

Arbetsmarknadsutskottet

29 september 2020
Diarienummer: 250-2020/21

Lägg till Ta bort

Utkast till rådsslutsatser om lönegapet mellan kvinnor och män

Arbetsmarknadsutskottet

29 september 2020
Diarienummer: 248-2020/21

Lägg till Ta bort

Anmälan beträffande Samhalls agerande på marknaden

Arbetsmarknadsutskottet

29 september 2020
Diarienummer: 245-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Arbetsmarknadsutskottet

22 september 2020
Diarienummer: 185-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Arbetsmarknadsutskottet

22 september 2020
Diarienummer: 184-2020/21

Lägg till Ta bort

Presentationer vid utskottssammanträden riksmötesåret 2020/21

Arbetsmarknadsutskottet

22 september 2020
Diarienummer: 183-2020/21

Lägg till Ta bort