Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om underlag rörande särskilt säkerhetskänslig verksamhet

Riksdagsförvaltningen

23 oktober 2020
Diarienummer: 478-2020/21
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 2 § Försvarssekretess

Lägg till Ta bort

Årlig uppföljning av funktionshinderspolitiken i statliga myndigheter

Riksdagsförvaltningen

22 oktober 2020
Diarienummer: 473-2020/21

Lägg till Ta bort

Uppsägning på grund av pensionsavgång

Riksdagsförvaltningen

22 oktober 2020
Diarienummer: 471-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

21 oktober 2020
Diarienummer: 465-2020/21

Lägg till Ta bort

Rekrytering av teknisk projektledare till enheten it-produktion

Riksdagsförvaltningen

21 oktober 2020
Diarienummer: 463-2020/21

Lägg till Ta bort

Uppsägning på grund av pensionsavgång

Riksdagsförvaltningen

20 oktober 2020
Diarienummer: 457-2020/21

Lägg till Ta bort

Rekrytering av medietekniker inom ljud- och bildproduktion i riksdagen

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2020
Diarienummer: 436-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2020
Diarienummer: 435-2020/21

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

15 oktober 2020
Diarienummer: 422-2020/21

Lägg till Ta bort

Seminarium om uppföljning av regeringsbildningen efter valet 2018

Riksdagsförvaltningen

14 oktober 2020
Diarienummer: 388-2020/21

Lägg till Ta bort