Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Uttalandet från ett av Qatars departement om en ny lag gällande minimilöner och rörlighet på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 670-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om kommissionens aviserade handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter

Arbetsmarknadsutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 665-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om uppvaktning av socialutskottet

Socialutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 660-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål av beslut från Alfa-kassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet

18 november 2020
Diarienummer: 639-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål om handläggning av assistansersättning

Socialutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 637-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i kommissionens förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet KOM (2020) 571

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 636-2020/21

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen minimilöner

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 635-2020/21

Lägg till Ta bort

Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund

Socialutskottet

16 november 2020
Diarienummer: 628-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till rådsslutsatser avseende lärdomar på hälsoområdet från covid-19

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 606-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till ny narkotikastrategi för EU

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 604-2020/21

Lägg till Ta bort