Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om uppvaktning av socialutskottet

Socialutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 660-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål om handläggning av assistansersättning

Socialutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 637-2020/21

Lägg till Ta bort

Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund

Socialutskottet

16 november 2020
Diarienummer: 628-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen (Miljödepartementet) om kommissionens förslag till höjning av Europas klimatambition för 2030.

Miljö- och jordbruksutskottet

13 november 2020
Diarienummer: 624-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till rådsslutsatser avseende lärdomar på hälsoområdet från covid-19

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 606-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till ny narkotikastrategi för EU

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 604-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Socialutskottet

10 november 2020
Diarienummer: 584-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan till miljö- och jordbruksutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

6 november 2020
Diarienummer: 564-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen, Miljödepartementet, om COM(2020) 642 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

Miljö- och jordbruksutskottet

5 november 2020
Diarienummer: 555-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om psykiatri

Socialutskottet

2 november 2020
Diarienummer: 528-2020/21

Lägg till Ta bort